måndag 14 september 2009

Mässa

Idag var jag i kyrkan för att se när vår kyrkoherde Jimmy Åkerfeldt blev ny kontraktsprost här i Bergslagen, det var speciellt att se. Dessutom tog jag nattvarden, det har jag inte gjort sedan jag tog konfirmationen. Det är skönt att sitta i kyrkan, att lyssna på Jimmy när han pratar, han pratar enkelt och vardagligt om saker som är bra att tänka på, tex om meningsskiljaktigheter. Alla tycker och tänker vi, och alla måste vi få ha olika åsikter om saker och ting och även få uttrycka dem.

Inga kommentarer: