onsdag 6 juni 2012

Hjärnans mysterium

Igår kväll läste jag "Illustrerad vetenskap", en bra tidning där man kan få svar på många bra saker. I tidningen stod det att "Personlighet kan mätas i hjärnan", forskarna kan scanna hjärnan hur vissa nätverk i hjärnan lättare aktiveras hos en del människor än hos andra. Det var intressant att läsa hur de olika delar av hjärnan samarbetar, hur allt är uppbyggt för att vi ska fungera. Man ska ju inte fundera för mycket, men helt otroligt när man tänker på hur allt blev till från början, vad gjorde att hjärnan blev som den blev :-)??.

Det är olika ställen i hjärnan som samarbetar, tex Dopaminet hjälper ju oss att uppleva positiva känslor, den produceras i "ventrala tegmentala" området och  frigörs bland annat i "nucleus accumbens". Det är många konstiga namn :-).  Har man då mycket Dopamin i hjärnan så ligger man högt i personligheten "Utåtvändhet" och då är man pratsam, entusiastisk och spänningssökande. Om man däremot har låg Dopamin så ligger man lågt i utåtvändhet, och då är man lugn, självbehärskad och kan vara tillbakadragen och blyg.

Personlighetsdraget "Anspändhet" har med "Amagdyla" att göra, sitter i det Limbiska systemet som har att göra med våra känslor. Vid fara skickar amagdyla info till hypotalamus, som styr vårt sympatiska nervsystem, och som skickar ut adrenalin i kroppen, och till "sensoriska cortex" som analyserar det som vi upplever. Det gör att vi kan reagera på fara.
Den som ligger högt i personligheten Anspändhet är bekymrad, blir lätt stressad och skyddar sig mot faror. Den som ligger lågt i Anspändhet är känslomässigt stabil, trygg och svår att skrämma.

Personlighetsdraget "Pålitlighet" har att göra med "dorsolaterala prefrontala cortex" som sitter framme vid pannan. Därifrån avgör vi vad som är bra eller dåligt, och vilka konsekvenser våra handlingar kommer att bli. Målinriktningen är även lokaliserad där. Den delen av hjärnan avgör också hur vi hanterar våra impulser. Den som ligger högt i personlighetsdraget Pålitlighet ansvarsfull, disciplinerad och har organisationsförmåga. Den som ligger lågt i Pålitlighet är impulsiv och tar saker som de kommer.

Personlighetsdraget "Empati" har att göra med hur vi kan leva oss in i andras känslor. Det finns inte i bara en del av hjärnan, det har att göra med "neurala" nätverk, det finns utspritt över flera delar av hjärnan. Det handlar om ett samarbete mellan "orbitofrontala cortex", som har med beslut att göra, och "mediotemporala områden", som har att göra med våra känslor och vårt minne.
Den som ligger högt i personlighetsdraget Empati är empatisk, inger förtroende och tar hänsyn till andra. Den som ligger lågt är självhävdande och upplevs som ovillig att samarbeta.

Personlighetsdraget "Öppenhet" använder hela hjärnan, forskarna menar att öppenhet har med intelligens att göra, men att vi även kan se samband. Den som ligger högt i Öppenhet är kreativ, nyfiken och upplevs ofta som excentrisk. Den som ligger lågt i Öppenhet är praktisk, låter inte tex känslor stå i vägen för möjligheten att åstadkomma saker och uppför sig konventionellt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Spännande! Men svårt! Väljer anonym för jag vet inte vad de andra innebär.